Här kan du ta del av bilder på de djur vi har hjälpt under åren samt bilder från kliniken.